OVER HET PROJECT

SWOSTSport zonder stereotypen – is een
Erasmus+ KA2-project
dat tot doel heeft de Europese sportorganisaties te veranderen door genderstereotypen binnen sportorganisaties aan te pakken. Het project is met name gericht op sectoroverschrijdende samenwerking, waardoor grotere synergieën mogelijk worden op alle actieterreinen van sportorganisaties, met speciale aandacht voor toegang tot rechten, autonomie en participatie.

Het hoofddoel van SWOST is om gelijke toegang en deelname voor vrouwen en mannen op alle niveaus en op alle gebieden van de sport, en in het bijzonder de toegang tot en de deelname van mannen en vrouwen aan sport die typisch wordt gecategoriseerd als “gendersport” aan te moedigen en te vergroten, door genderstereotypen en discriminatie bestrijden op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit.

2018-10-13_Gymnastics_at_2018_Summer_Youth_Olympics_–_Boys'_Artistic_Gymnastics_–_Apparatus_finals_–_Floor_(Martin_Rulsch)_631
tennis_girl

Dit doel zal worden bereikt door het creëren van een reeks online-instrumenten die clubs en sportverenigingen een zelfevaluatie en begeleiding bieden om hun beleid en bewustzijn te verbeteren.
Deze instrumenten zullen sportverenigingen in staat stellen de vooruitgang te meten bij het aanpakken van de effecten die genderstereotypen nog steeds hebben op vrouwen, mannen en LGBTQI-sporters, jongeren en gezinnen, in verband met sportbeoefening en sportkeuzes van clubs.

DE WEBINAR OPNIEUW BEKIJKEN
PROGRAMMA

31 maart

Internationale workshop over gendergelijkheid in de sport
10:00 – 10:10 Webinar Inleiding – De heer Wouter Cools, assistent-professor aan de Vrije Universiteit Brussel  
10:10 – 10:20 Werkzaamheden van de Finse Bond van Coaches in de afgelopen tien jaar op het gebied van gendergelijkheid – mevrouw Sanna Erdogan, Finse Bond van Coaches  
10:20 – 10:30 Ontwikkeling van gendergelijkheid in de Finse Arbeiderssportfederatie – mevrouw Aino Raiskinmäki, Suomen Työväen Urheiluliitto, TUL  
10:30 – 10:50 Bouwen aan gendergelijkheid in sportorganisaties met behulp van een zelfevaluatie-instrument Mr. Wouter Cools, assistent-professor aan de Vrije Universiteit Brussel  
10:50 – 11:00 Feedback en vragenronde  

* Alle tijden zijn Midden-Europese Tijd (CET), UTC+1.

GENDERGELIJKHEID IN CIJFERS
Coaches
Sport Artikelen Geschreven door
Internationaal Olympisch Comité
0
%
HEREN
0
%
VROUWEN
0
%
HEREN
0
%
VROUWEN
0
HEREN
0
VROUWEN
SPEAKERS
GEPROMOOT DOOR
logo-gruppo-cscs-2019-00
UCG logo
KSU LOGO
logo UB (1)