Pamatinformācija

Sociālā iekļaušana un dzimumu līdztiesība sporta organizācijās ir galvenais šī projekta saiknes punkts ar reālo situāciju, kas vērojama sporta organizācijās un klubos visā Eiropā. Viens no galvenajiem šķēršļiem sociālajai iekļaušanai un dzimumu nevienlīdzībai sportā ir dzimumu stereotipi un aizspriedumi!

 

Misija

SWOST mērķis ir novērst dzimumu diskrimināciju sporta organizācijās un klubos.

Projekts jo īpaši pievēršas starpnozaru sadarbībai, kas ļauj panākt lielāku sinerģiju visās ar sporta organizācijām saistītās darbības jomās, īpašu uzmanību pievēršot piekļuvei tiesībām, autonomijai, līdzdalībai, izvairoties no dzimumu pašsegregācijas parādībām un veicinot dzimumu savstarpējas cieņas kopīgās vērtības bez aizspriedumiem.

 

Mērķi

Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt profilaksi un atbalstīt cīņu pret stereotipiem un vardarbību dzimuma dēļ. sporta organizācijām Eiropā, izmēģinot inovatīvus digitālos resursus un iesaistot jauniešus ar ierobežotām iespējām.

Projekta īpašie mērķi ir:

 • Veicināt un palielināt vīriešu un sieviešu līdzdalību sporta veidos, kas parasti tiek klasificēti kā “dzimumu sporta veidi”, īpašu uzmanību pievēršot jauniešiem;

  ● Veicināt jauniešu prasmes, palielinot viņu informētību un apziņu par sporta veidu izvēli, izskaust dzimumu stereotipu priekšstatus, kas varētu ietekmēt jauniešu un viņu ģimeņu izvēli, izvēloties sporta veidu, ar kuru nodarboties;

  ● Uzsvērt veiksmīgus gadījumus, dalīties ar sporta asociāciju pieredzi un efektīvu paraugpraksi dzimumu līdztiesības integrētās pieejas jomā;

  ● Izveidot pašnovērtējuma tiešsaistes rīku, kas varētu palīdzēt sporta asociācijām. Tiešsaistes rīks pielāgotā veidā novirzīs lietotājus uz esošajiem rīkiem, paraugpraksi un resursiem, kas tiek izmantoti citos ģeogrāfiskos vai nozaru kontekstos, un tā mērķis ir arī pakāpeniska sadarbības tīklu veidošana un iesaistīto dalībnieku spēju veidošana visos līmeņos.

  ● pārraudzīt un uzlabot dzimumu līdztiesības politiku, ko izmanto Eiropas sporta asociācijas un projekta “Sports bez stereotipiem/SWOST” saņēmēji;

  ● palielināt informētību par homofobiju un vardarbību dzimuma dēļ, kas notiek sporta klubos.

 

Aktivitātes

 • Pašreizējā stāvokļa apraksts un statistiskā analīze par dzimumu stereotipiem sportā
 • SWOST pašnovērtējuma rīka izveide un ieviešana
 • Tiešsaistes datubāzes izveide, kurā tiek glabāti visi attiecīgie resursi un prakse par dzimumu līdztiesību un dzimumu līdztiesības integrēto pieeju sportā, tostarp informētības veicināšanas materiāli un atsauces uz tiesību aktiem.
 • Izplatīšanas kampaņas izstrāde
 • UEFA organizē starptautisku pasākumu projekta noslēgumā.

Projekta sākuma datums: 01/01/2021

Projekta beigu datums: 31/12/2023

Projekta kopējais ilgums: 36 mēneši

SWOST projekts vienā shēmā