Позадина

Социјална инклузија и родна равноправност међу спортским организацијама је главна тачка повезивања овог пројекта са реалношћу родних јазова у спортским организацијама и клубовима широм Европе. Једна од главних препрека социјалној инклузији и родној неравноправности у спорту су родни стереотипи и предрасуде!

 

Мисија

СВОСТ има за циљ спречавање родне дискриминације у спортским организацијама и клубовима.

Пројекат се посебно бави међусекторском сарадњом, омогућавајући већу синергију у свим областима деловања у вези са спортским организацијама, са посебним фокусом на приступ правима, аутономији, учешћу – избегавање феномена родне само-сегрегације и промовисање заједничких вредности узајамног поштовање међу половима и без предрасуда.

 

Циљеви

Општи циљ пројекта је јачање превенције и подршка борби против стереотипа и родног насиља међу спортским организацијама у Европи кроз пилотирање дигиталних иновативних ресурса и укључивање младих са мање могућности.

Специфични циљеви пројекта су:

 • Промовисати и повећати учешће мушкараца и жена у спортовима који се обично категоришу као „спортови засновани на роду“, са посебним фокусом на младе људе;

  ● Оснажити вештине младих, подизањем свести и свести у њиховим спортским изборима, искоренити перцепцију родних стереотипа, што би могло утицати на младе људе и њихове породице у избору спорта за бављење;

  ● Подвући успешне случајеве, поделити искуства и ефикасне најбоље праксе спортских удружења у области родне равноправности;

  ● Креирајте онлајн алат за самооцењивање који може да води спортска удружења. Онлине алатка ће преусмерити кориснике – на прилагођен начин – на постојеће алате, добре праксе и ресурсе који се примењују у другим географским или секторским контекстима, такође са важним циљевима прогресивног умрежавања и изградње капацитета актера укључених на свим нивоима.

  ● Пратити и унапређивати стање у области родне политике коју користе европска спортска удружења и корисници пројекта Спорт без стереотипа/СВОСТ;

  ● Подићи свест о хомофобији и родно заснованом насиљу које се дешава у спортским клубовима.

 

Активности

 • Опис стања технике и статистичка анализа о родним стереотипима у спорту
 • Креирање и имплементација СВОСТ алата за самооцењивање
 • Креирање онлајн базе података која чува све релевантне ресурсе и праксе о родној равноправности и увођењу родних питања у спорт, укључујући материјале за подизање свести и регулаторне референце
 • Развој кампање за дисеминацију
 • Организација УЕФА међународног догађаја на крају пројекта

Датум почетка пројекта: 01.01.2021

Датум завршетка пројекта: 31.12.2023

Укупно трајање пројекта: 36 месеци

СВОСТ пројекат у једној шеми