Arka plan

Spor organizasyonları arasında sosyal içerme ve toplumsal cinsiyet eşitliği, Avrupa’daki spor organizasyonları ve kulüplerindeki toplumsal cinsiyet uçurumlarının gerçekleri ile bu projenin ana bağlantı noktasıdır. Sporda sosyal içerme ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önündeki en büyük engellerden biri toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve önyargılardır!

 

Görev

SWOST, spor organizasyonları ve kulüpleri içerisinde cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesini amaçlamaktadır.

Proje, özellikle haklara erişim, özerklik ve katılım konularına odaklanarak, cinsiyete dayalı ayrışma olgularından kaçınarak ve cinsiyetler arasında önyargısız ve karşılıklı saygıya dayalı ortak değerleri teşvik ederek, spor organizasyonlarını ilgilendiren tüm eylem alanlarında daha fazla sinerji sağlayan sektörler arası bir işbirliğini ele almaktadır.

 

Hedefler

Projenin genel amacı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve stereotiplerin önlenmesini güçlendirmek ve bunlarla mücadeleyi desteklemektir. spor organi̇zasyonlari Avrupa’da dijital yenilikçi kaynakların pilot uygulaması ve daha az fırsata sahip gençlerin dahil edilmesi yoluyla.

Projenin özel hedefleri şunlardır:

 • Özellikle gençlere odaklanarak, erkeklerin ve kadınların tipik olarak “cinsiyete dayalı sporlar” olarak sınıflandırılan sporlara katılımını teşvik etmek ve artırmak;

  Spor seçimlerinde farkındalık ve bilinç yaratarak gençlerin becerilerini güçlendirmek, gençleri ve ailelerini spor seçiminde etkileyebilecek toplumsal cinsiyet kalıp algılarını ortadan kaldırmak;

  Başarılı vakaların altını çizmek, spor derneklerinin toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması alanındaki deneyimlerini ve etkili en iyi uygulamalarını paylaşmak;

  Spor derneklerine rehberlik edebilecek bir öz değerlendirme çevrimiçi aracı oluşturmak. Çevrimiçi araç, kullanıcıları – özelleştirilmiş bir şekilde – diğer coğrafi veya sektörel bağlamlarda uygulanan mevcut araçlara, iyi uygulamalara ve kaynaklara yönlendirecek, ayrıca tüm seviyelerde yer alan aktörlerin ilerici ağ oluşturma ve kapasite geliştirme gibi önemli hedefleri olacaktır.

  Avrupa spor birlikleri ve Sport without Stereotypes/SWOST projesinin yararlanıcıları tarafından kullanılan toplumsal cinsiyet politikalarının son durumunu izlemek ve geliştirmek;

  Spor kulüplerinde yaşanan homofobi ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hakkında farkındalık yaratmak.

 

Faaliyetler

 • Sporda toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına ilişkin son durum ve istatistiksel analizin açıklaması
 • SWOST Öz Değerlendirme Aracının oluşturulması ve uygulanması
 • Sporda toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılmasına ilişkin tüm ilgili kaynak ve uygulamaların, farkındalık artırıcı materyaller ve mevzuat referansları da dahil olmak üzere, depolandığı çevrimiçi bir veri tabanının oluşturulması
 • Yaygınlaştırma kampanyasının geliştirilmesi
 • Proje sonunda UEFA tarafından uluslararası bir etkinlik düzenlenmesi

Proje Başlangıç Tarihi: 01/01/2021

Proje Bitiş Tarihi: 31/12/2023

Proje toplam süresi: 36 ay

Tek bir şemada SWOST projesi