SWOST projekta ietvaros mēs esam izstrādājuši personalizētu tiešsaistes pašnovērtējumu, lai ļautu sporta organizācijām pārbaudīt savu draudzīgumu, informētību un vienlīdzību dzimumu līdztiesības jomā.
Mēs identificējam 3 līmeņu procesu:
Pašnovērtējuma rīks

Organizācija izpilda, pamatojoties uz tās īpašībām, personalizēta pašnovērtējumu.

Kvalitātes etiķete

Pamatojoties uz atbildēm, organizācija iegūst bronzas, sudraba vai zelta kvalitātes zīmi.

Datu bāze

Sakarā ar jūsu atbildēm tiks izstrādāta personalizēta datu bāze, lai noteiktu uzlabojamās jomas.

SWOST tiešsaistes pašnovērtējuma rīks palīdz sporta organizācijām un klubiem:
  • attīstīt kompetenci un izpratni par dzimumu stereotipiem un uz dzimumu balstītu vardarbību un uzmākšanos ikdienas darbā.
  • Aktīvāk iesaistīties pedagoģiskās prakses pārdomās par dzimumu pieeju, ko stimulē strukturēta pašnovērtējuma uzdevums, sniedzot atgriezenisko saiti atbilstoši dažādiem progresa līmeņiem.
  • pašvadīt savu mācīšanos un pilnveidot kompetenci, kad vien viņi vēlas, savā tempā, paplašinot profesionālās pilnveides iespējas neformālās tiešsaistes mācību vidēs.
  • Izveidot personīgo kompetenču profilu
  • piekļūt pielāgotai Eiropas un valstu mācību resursu ekosistēmai, lai pilnveidotu savas kompetences atbilstoši vajadzībām vai interesēm.
  • Saņemt kvalitātes zīmi, kas apliecinās, ka organizācijā ir noteikts dzimumu līdztiesības līmenis.
  • pēc pašnovērtējuma veikšanas, ja ir nepilnības, saņemt personalizētu un praktisku literatūru, lai uzlabotu savu iekšējo politiku noteiktā jomā.
Izpildiet pašnovērtējuma rīku un izaiciniet savu organizāciju pēc tam, kad saņemat kvalitātes zīmi, kas apliecina dzimumu līdztiesību un draudzīgumu jūsu organizācijā.