In het kader van het SWOST-project hebben wij de gepersonaliseerde online zelfevaluatie ontwikkeld waarmee sportorganisaties zichzelf kunnen testen op gendervriendelijkheid, bewustzijn en gelijkheid.
Wij onderscheiden 3 niveaus van proces:
Instrument voor zelfbeoordeling

Organisatie vervult, gebaseerd op haar eigen kenmerken, gepersonaliseerd de zelfevaluatie.

Kwaliteitslabel

Op basis van de antwoorden krijgt de organisatie Brons, Zilver of Goud kwaliteitslabel.

Database

Op basis van uw antwoorden zal een gepersonaliseerde database worden uitgewerkt voor verbeterpunten.

De SWOST Online self assessment tool helpt sportorganisaties en clubs om:
  • Bekwaamheid en bewustzijn ontwikkelen inzake genderstereotypering en gendergerelateerd geweld en intimidatie in hun dagelijks werk.
  • actiever nadenken over hun pedagogische praktijk in termen van genderbenadering, gestimuleerd door een gestructureerde zelfbeoordelingsoefening met feedback op verschillende niveaus van vooruitgang
  • hun leren zelf sturen en hun competenties ontwikkelen wanneer zij dat willen, in hun eigen tempo, waarbij de mogelijkheden voor professionele ontwikkeling worden uitgebreid tot informele online leeromgevingen
  • Een persoonlijk competentieprofiel opstellen
  • Toegang tot een op maat gesneden ecosysteem van Europese en nationale opleidingsmiddelen om hun competenties verder te ontwikkelen naargelang de behoefte of belangstelling.
  • Een kwaliteitslabel ontvangen, dat bewijst dat de organisatie een bepaald niveau van gendergelijkheid binnen de organisatie heeft.
  • na de uitvoering van de zelfevaluatie in geval van lacunes, persoonlijke en praktische literatuur ontvangen om hun interne beleid op een bepaald gebied te verbeteren.
Vul het zelfevaluatie-instrument in en daag uw organisatie uit om het kwaliteitslabel te ontvangen dat gendergelijkheid en vriendelijkheid binnen uw organisatie bewijst.